Cenovnik
VIZIT KARTE - 90x50mm - 85x55mm - 300 gr papir

  TIRAŽ
ŠTAMPA 50 100 200 300 400 500 1000 2000
4/0 - Kolor jednostrano 590 820 1040 1220 1330 1550 2590 4450
4/1 - Kolor / crno-belo 650 900 1140
1350 1790 2030 3250 5680
4/4 - Kolor dvostrano 880 1200 1540 1820 2420 2750 4400 7700
1/0 - Crno-belo jednostrano 370 590 820 1020 1350 1470 2480 4060
1/1 - Crno-belo dvostrano 420 680 950 1180 1570 1700 2890 4720
  DOPLATE
PLASTIFIKACIJA 1/0 - Jednostrano +300 +400 +500 +600 +750 +950 +1200
PLASTIFIKACIJA 1/1 - Dvostrano +600 +750 +950 +1200 +1450 +1950 +2400
RUNDOVANJE +200 +300 +400 +550 +650 +1300 +2600
Doplata za 350g papir +100 +200 +400 +600 +800 +1000 +2000 +4000

Sve cene su u dinarima bez obračunatog PDV-a

 

DIGITALNA TABAČNA ŠTAMPA
na papirima, papirnim nalepnicama i PVC folijama

  CENA PO TABAKU. Format tabaka: SRA3 320x450mm ili Max 330x488mm
ŠTAMPA 1-50 51-100 101-250 251-500 >500
4/0 - Kolor jednostrano 105 69 60 46 40
4/1 - Kolor crno-belo 119 85 76 68 49
4/4 - Kolor dvostrano 150 109 97 73 63
1/0 - Crno-belo jednostrano 32 30 28 24 21
1/1 - Crno-belo dvostrano 40 36 34 30 25
4/0 - Samolepljivi beli papir 145 109 100 86 80
1/0 - Samolepljivi beli papir 72 70 68 64 61
4/0 - PVC Folija Bela/Providna 295 259 250 236 230
1/0 - PVC Folija Bela/Providna 222 220 218 214 211
Sve cene su za papire od 80 do 200gr. Doplata za papir 200 - 300gr iznosi 40 din po tabaku.

Sve cene su u dinarima bez obračunatog PDV-a

 
 

Za sve ostale informacije pozovite 011 21 33 849